Начало

Дейността и мисията:

Преводаческа агенция „ИМБА “ – гр. София е основана на бърз и надежден начин за превод и легализация на документи, сертификати, дипломи, договори, текстове, медицински, юридически и икономически документи .

Нашият екип от преводачи се  стреми непрекъснато да подобрява способността си да предоставя на своите клиенти преводачески услуги  с висок стил и гарантирано качество. Към всеки проект подхождаме индивидуално, съобразявайки се със специфичните нужди на клиента.!

Преводаческа агенция „ИМБА “ има сключен договор с Министерство на външните работи на Република България, по силата на който сме лицензирани да извършваме легализации и заверки на всякакъв вид документи.

Предоставяме писмени преводи и легализации от и към над 30 световни езика. Непрекъснатото увеличаване на предлаганите езици и директните преводи от чужд към чужд език ни помагат в по-голяма степен да отговорим на нуждите на нашите клиенти.