Легализация

Цени за легализация

С включени държавни таксови марки!

Легализация на превод в КО на МВнР

22,50 лв. – Бавна поръчка/4 дни/

32,50 лв. – Нормална /2 дни/

42,00 лв. – Експрес /в рамките на деня/

Легализация на документ в КО на МВнР

22,50 лв. – Бавна поръчка/4 дни/

32,50 лв. – Нормална /2 дни/

42,00 лв. – Експрес /в рамките на деня/

Забележка: Посочените цени са без ДДС

Заверки в министерства

с включени държавни такси и комисионна!

35,00 лв. – Заверка в МОН/НАЦИД

27,50 лв. – Заверка в МЗ

37,50 лв. – Заверка в митрополия

47,50 лв. – Заверка в митрополия и синод

37,50 лв. – Заверка в мюфтийство

25,00 лв. – Заверка в Министерства на Правосъдието

Договаряне – Заверка в БНБ, МК, НОИ, НАП

Заверки в посолства

Всички посолства имат изисквания към таксите и вида на валутата, както и различно време за заверка на документите.

10,00 лв. – Заверка в нотариална кантора

Договаряне – Заверка удостоверяване легализацията на чуждестранен документ, извършена от дипломатическото или консулско представителство на държавата на произход на документа

Забележка:
– Нотариалната такса за заверката от съответния нотариус се добавя към цената на фирмената услуга.
– Цените за легализация са в лева и се отнасят за 1 бр. документ.
– Цените за легализация са в лева и се отнасят за 1 бр. документ. В цените е включена комисионна.

СТАРТИРАНЕ ПОРЪЧКА ЛЕГАЛИЗАЦИЯ

В зависимост от вида на документите стъпките са различни. Можете да стартирате своята поръчка по следните начини:

  1. Заповядайте в нашия офис, където ще прегледаме документите и ще уточним цялата процедура – как ще се извърши преводът, налични ли са всички подписи, печати и други детайли, ще коментираме срокове и други важни неща.
  2. По електронна поща ни изпращате документа за превод, посочвайки своя телефон за връзка. След преглед на файловете, ние се свързваме с вас и уточняваме всичко посочено в края на  т.1.
  3. Идвате  на място в нашия офис или ни ги изпращате по куриер и отново прилагаме уточненията от т.1.
  4. Използвате формата Поискай оферта

В България компетентни органи, които поставят апостил върху българските публични актове са: Министерството на правосъдието и Министерството на външните работи.
Министерството на правосъдието удостоверява с апостил актовете на съдилищата и нотариусите (публични актове по смисъла на чл. 1, букви “а”, “б” и “г” от конвенцията).
Министерството на външните работи удостоверява с апостил всички останали актове (публични актове по смисъла на чл. 1, буква “б” от конвенцията) като:

  • документите за гражданско състояние и адресна регистрация, издадени от общините;
  • различните удостоверения, сертификати, лицензи и други на министерства, държавни агенции и комисии;
  • документите за образование, придобита квалификация и правоспособност;
  • документи на НОИ, НСИ и др.;

Апостил

Апостил означава заверка на документ в държавата, в която е издаден. Това е унифициран начин за легализация на публични актове и документи, които се представят в чужбина. В България той се въвежда на 30 април 2001г., когато тя става страна по Хагската конвенция, сключена в Хага на 5-ти октомври 1961г.  Снабден с апостил, документът се освобождава от всякаква следваща форма на заверка и легализация както в държавата на издаване, така и в държавата, страна по конвенцията, където документът ще се представя.

Формата и съдържанието на апостила са задължителни за всички държави ,страни по Хагската конвенция.
В държавите, които са страни по Хагската конвенция, той се издава от различни институции.
Казано с по-прости думи: ако имате издаден документ от чужда държава снабден с удостоверение „апостил”, е необходимо само да го преведете и можете да го използвате. Ако документа не е заверен с  апостил, трябва освен да го преведете и да го легализирате в МВнР.

Респективно и обратно, ако ще използвате български документ в чужбина.