Цени

Цени за писмени преводи

I-ва категория езици /английски, немски, френски, испански, руски език/

Бланкови документи(свидетелство за съдимост, акт за раждане, удостоверение от полиция, др.)

12 лв. – Бавна поръчка/3 дни/

14 лв. – Нормална /24 часа/

16 лв. – Експрес

Обща литература. Актуално състояние на фирма, удостоверения, кореспонденция, документи за образование, др. (всички без бланкови документи)

13 лв. – Бавна поръчка/3 дни/

15 лв. – Нормална /24 часа/

18 лв. – Експрес

Специализирана документация. Техническа, икономическа, правна, медицинска документация; финансови отчети, инструкции за употреба, епикризи

15 лв. – Бавна поръчка/3 дни/

20 лв. – Нормална /24 часа/

22 лв. – Експрес

II-ра категория езици /италиански, гръцки, турски, украински, полски, чешки, словашки, румънски език/

Бланкови документи(свидетелство за съдимост, акт за раждане, удостоверение от полиция, др.)

14 лв. – Бавна поръчка/3 дни/

17 лв. – Нормална /24 часа/

19 лв. – Експрес

Обща литература. Актуално състояние на фирма, удостоверения, кореспонденция, документи за образование, др. (всички без бланкови документи)

16 лв. – Бавна поръчка/3 дни/

18 лв. – Нормална /24 часа/

20 лв. – Експрес

Специализирана документация. Техническа, икономическа, правна, медицинска документация; финансови отчети, инструкции за употреба, епикризи

18 лв. – Бавна поръчка/3 дни/

23 лв. – Нормална /24 часа/

27 лв. – Експрес

III-та категория езици /сръбски, македонски, унгарски, португалски, хърватски, словенски език/

Бланкови документи(свидетелство за съдимост, акт за раждане, удостоверение от полиция, др.)

16 лв. – Бавна поръчка/3 дни/

19 лв. – Нормална /24 часа/

22 лв. – Експрес

Обща литература. Актуално състояние на фирма, удостоверения, кореспонденция, документи за образование, др. (всички без бланкови документи)

18 лв. – Бавна поръчка/3 дни/

20 лв. – Нормална /24 часа/

23 лв. – Експрес

Специализирана документация. Техническа, икономическа, правна, медицинска документация; финансови отчети, инструкции за употреба, епикризи

20 лв. – Бавна поръчка/3 дни/

25 лв. – Нормална /24 часа/

29 лв. – Експрес

IV-та категория езици /холандски, албански, латвийски, литовски, датски, шведски език/

Бланкови документи(свидетелство за съдимост, акт за раждане, удостоверение от полиция, др.)

18 лв. – Бавна поръчка/3 дни/

21 лв. – Нормална /24 часа/

24 лв. – Експрес

Обща литература. Актуално състояние на фирма, удостоверения, кореспонденция, документи за образование, др. (всички без бланкови документи)

20 лв. – Бавна поръчка/3 дни/

23 лв. – Нормална /24 часа/

27 лв. – Експрес

Специализирана документация. Техническа, икономическа, правна, медицинска документация; финансови отчети, инструкции за употреба, епикризи

24 лв. – Бавна поръчка/3 дни/

28 лв. – Нормална /24 часа/

33 лв. – Експрес

V-та категория езици /арабски/

Бланкови документи(свидетелство за съдимост, акт за раждане, удостоверение от полиция, др.)

25 лв. – Бавна поръчка/3 дни/

27 лв. – Нормална /24 часа/

29 лв. – Експрес

Обща литература. Актуално състояние на фирма, удостоверения, кореспонденция, документи за образование, др. (всички без бланкови документи)

27 лв. – Бавна поръчка/3 дни/

30 лв. – Нормална /24 часа/

32 лв. – Експрес

Специализирана документация. Техническа, икономическа, правна, медицинска документация; финансови отчети, инструкции за употреба, епикризи

27 лв. – Бавна поръчка/3 дни/

30 лв. – Нормална /24 часа/

35 лв. – Експрес

японски, китайски, хинди, иврит, норвежки

Бланкови документи(свидетелство за съдимост, акт за раждане, удостоверение от полиция, др.)

Договаряне – Бавна поръчка/3 дни/

Договаряне – Нормална /24 часа/

Договаряне – Експрес

Обща литература. Актуално състояние на фирма, удостоверения, кореспонденция, документи за образование, др. (всички без бланкови документи)

Договаряне – Бавна поръчка/3 дни/

Договаряне – Нормална /24 часа/

Договаряне – Експрес

Специализирана документация. Техническа, икономическа, правна, медицинска документация; финансови отчети, инструкции за употреба, епикризи

Договаряне – Бавна поръчка/3 дни/

Договаряне – Нормална /24 часа/

Договаряне – Експрес

Забележка:
Посочените цени са без ДДС, с опростена фактура за обикновена поръчка преводи. Правим отстъпки за по-голям обем страници.
Забележка:

  • Важно:  Цената за превода се изчислява въз основа на броя символи на изходния (преведен) текст. Една преводна страница съдържа 1800 символа преведен текст с интервалите. Броят на физическите страници на документа е възможно да не съответства на броя на преводните страници.

Цени за устен превод

I Категория езици /Английски, Немски, Френски, Испански, Руски, Италиански/

40 лв. – Придружаване

50 лв. – Консекутивен превод

45 лв. – Превод пред нотариус

50 лв. – Симулативен превод

II Категория езици /Гръцки, Турски, Полски, Чешки, Словашки, Румънски/

Договаряне – Придружаване

Договаряне – Консекутивен превод

Договаряне – Превод пред нотариус

Договаряне – Симулативен превод

III Категория езици /Други европейски езици/

Договаряне – Придружаване

Договаряне – Консекутивен превод

Договаряне – Превод пред нотариус

Договаряне – Симулативен превод

IV Категория езици /Редки езици/

Договаряне – Придружаване

Договаряне – Консекутивен превод

Договаряне – Превод пред нотариус

Договаряне – Симулативен превод

Забележка:
Посочените цени са без ДДС, с опростена фактура

– Посочените цени са за устен превод за 1 (един) астрономически час за един преводач.
– Минималното време за таксуване е 1 (един) час. След десетата минута на всеки следващ час преводът се таксува като пълен час. В цената е включено времето, в което преводачът е с Вас, независимо дали се осъществява същински превод.