Преводи

Документи – писмен превод:

• Граждански документи – дипломи, удостоверения, свидетелства, приложения, декларации, препоръки, атестации, автобиографии и други;
• Технически – спецификации, характеристики, ръководства за експлоатация;
• Тръжна документация – сертификати за произход и качество;
• Юридически – договори, устави, меморандуми, нотариални актове, съдебни решения (развод, осиновяване), протоколи и други;
• Икономически – баланси, отчети, анализи;
• Медицински – медицински дипломи, приложения, академични справки, удостоверения, учебни програми, сертификати, научни статии, епикризи, решения ТЕЛК, имунизационен паспорт и други;
• Материали в PDF, DOC, DOCX, RTF, XLS, PPT, TXT, JPEG, TIFF, JPG и други файлови формати;
• Рекламни – брошури, менюта, анотации, рекламни текстове;
• Превод на интернет страници – след договаряне;
• Лична кореспонденция;
• Материалите за превод се разпределят според съответната квалификация и опит на преводача или превода се изготвя от преводач и консултант.

Устен превод

• Симултанният превод е превод в момента на говоренето. Той изисква съответната техника – кабини, микрофони, слушалки. Голямото натоварване и отговорността, породена от непрекия контакт между говорещия и преводача, налагат този превод да се извършва от екип от двама преводачи. Цената се определя на ден, за екипа.
• Консекутивният превод е с изчакване. Ако се говори 5 минути, трябва да се предвидят и 5 минути за превод. Не изисква специална техника. Цената се определя на час, за един или двама преводачи, в зависимост от естеството на работната среща.
• Придружаването не е същински превод, а по-скоро асистиране при осъществяване на контакти, при пазаруване, пътуване, настаняване на чужденци или други ситуации, налагащи познаване на обстановката и езика. Цената се определя на час, за един преводач.